Firma ProGeo Consulting vznikla na podzim roku 1996 a navazuje na tradici geologických prací prováděných
v Jeseníkách od r. 1950. Jádrem firmy se stali pracovníci z firem UNIGEO a.s., VÚGI Brno, Rudné Doly Jeseník a DMP Pardubice. Firma využívá dlouholetých zkušeností svých pracovníků při projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací. Na výsledky geologických prací a technologické vyhodnocení suroviny, pak navazují projekty otvírky, přípravy a řízení těžby s návrhem technologie zpracování a využití suroviny uvažované pro těžby. Vyhodnocení geologických prací a technologických dat s výpočty zásob firma provádí dnes již výhradně digitálně, včetně vykreslení mapových příloh, za použití vlastního nebo licenčně  zakoupeného software. Vysoká úroveň vyhodnocení je dána také využitím matematického modelování a geoinformačních systémů – GIS.