• Systém evidence kontaminovaných míst MŽP (SEKM)
  • evidence kontaminovaných míst v České Republice
  • anotace dat do informačního systému SEKM
  • sledování kvality složek ŽP – ekologický audit
  • posouzení vlivu staveb a investic na životní prostředí – E.I.A.
  • analýzy rizik – RA
  • vyhledávání vhodných lokalit pro skládky odpadů
  • ochrana podzemních vod, zjišťování a zajištění zdrojů pitné vody
  • stanovení pásem hygienické ochrany
  • supervizní činnost