• projekce a řízení těžby, bezpečnostní a provozní inženýring
 • prospekce a vyhledávání nerostných surovin, diskordantních
  prvků a rozhraní v zemské kůře
 • průzkum ložisek nerostných surovin, rud, stavebních
  a dekoračních kamenů, štěrkopísků apod.
 • geologické mapování a surovinové studie
 • geologická dokumentace vrtných a báňských prací
 • podnikatelské záměry, technicko-ekonomické hodnocení
  těžby a zpracování nerostných surovin
 • geofyzikální a vrtný průzkum
 • zajišťování starých důlních děl